Helmkamp 20 7091 HR Dinxperlo - T +31 (0)315 - 65 25 00
Contact ons Vacatures RMA & Overige procedures Dealer login

Privacy verklaring, RMA- en overige procedures

Hieronder kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:
- Bestellingen
- Dealer Loyalty Program
- Demo
- Defecten / Reparaties
- Retouren
- Transport
- Privacy verklaring

 

Bestellingen:

Graag ontvangen we uw bestelling per email op sales@mvsvideo.nl

 

 
MVS video organiseert met regelmaat trainingen voor haar dealers. Nieuw is dat vanaf dit seizoen uitsluitend de Introductietraining Digitale AV Systemen kosteloos gevolgd kan worden. Voor het volgen van de overige trainingen zal per cursist, per training een bedrag van Euro 285,- excl. BTW in rekening worden gebracht. Dit is een all-in bedrag: training inclusief ontvangst met koffie, verzorgde lunch en cursusmateriaal.

Het Dealer Loyalty Program is in het leven geroepen om dealers die MVS video loyaal zijn in de gelegenheid te stellen de kennis van haar personeel bij MVS video up-to-date te komen houden. 

Afhankelijk van de in het voorgaande boekjaar behaalde omzet kent MVS video jaarlijks trainingsplaatsen aan haar dealers toe. Deze toegekende trainingsplaatsen worden niet in rekening gebracht. Toegekende trainingsplaatsen zijn dealer gebonden en zijn niet inwisselbaar voor contanten indien de dealer niet kan of wenst deel te nemen aan één of meerdere trainingen of zelfs dit gehele loyalty program. De toegekende trainingsplaatsen zijn geen reservering. Indien voor een training al het maximaal aantal cursisten is ingeschreven, zal men moeten uitwijken naar een andere trainingsdatum. Indien aan het eind van het trainingsjaar niet alle toegekende trainingsplaatsen zijn benut komen deze te vervallen. In geval een dealer meer trainingen volgt dan het trainingsplaatsen toegekend heeft gekregen, zullen deze meerdere trainingen worden gefactureerd.
 
Toekenning zal plaatsvinden op basis van onderstaand overzicht:
 
Dealer Loyalty Program
DLP status gerealiseerde omzet aantal trainingsplaatsen dit cursusjaar
A > 50K 15
B 15K - 50K 6
C 5K - 15K 3
D 1K - 5K 1

 

Trainingen op locatie vallen buiten dit Dealer Loyalty Program en worden te allen tijde gefactureerd.
Neem voor alle mogelijkheden van training op locatie contact op met de MVS video trainingsadviseur. 
 
 
 
Soms is het wenselijk een product op locatie in te zetten om zo vast te stellen of het past (fysiek, aansluit-technisch of functioneel). Een dergelijke probeer mogelijkheid is door velen 'demo' genoemd. MVS video heeft echter geen speciale voorraad gebruikte  'demo-producten' maar levert uitsluitend nieuwe producten.
 
Om onze dealers in de gelegenheid te stellen een product te laten zien of te proberen heeft MVS video hiervoor de 'Sale or Return' procedure in het leven geroepen.
 
Om van 'Sale or Return' gebruik te kunnen maken neemt u vooraf contact met ons op. Op dat moment kijken we of het gevraagde product beschikbaar is. Indien dit het geval is en u akkoord heeft ontvangen kunt u de order voor dit product plaatsen onder vermelding van 'Sale or Return'.
Het product zal worden uitgeleverd en gefactureerd maar met de mogelijkheid om het binnen 8 dagen, indien het niet verkocht kan worden, te retourneren. Indien zowel het product als de verpakking en bijgeleverde accesoires onbeschadigd zijn gebleven zal een volledige creditering plaatsvinden.
 
Indien echter het product (of de verpakking of bijgeleverde accesoires) beschadigd of niet compleet retour komt zal niet tot volledige creditering over worden gegaan. In een dergelijk geval zal het bedrag nodig voor herstel in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag.
Zorg bij 'Sale or Return' dat het product weer 'als nieuw' verkocht kan worden mocht u van de 'return' mogelijkheid gebruik maken.
 
 

Defecten / Reparaties:

Indien u een defect apparaat heeft ontvangen, of u wil een defect geraakt apparaat ter reparatie aanbieden, neemt u dan graag eerst telefonisch contact met ons op (+31 315 65 25 00). We kunnen u dan persoonlijk adviseren en indien nodig een RMA nummer toekennen.  

Aangeboden reparaties dienen altijd voorzien te zijn van een RMA nummer !

terug naar boven

 

Retouren:

In een aantal gevallen is het mogelijk artikelen retour te sturen. Een retourzending dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van de artikelen vooraf aan MVS video kenbaar gemaakt te worden zodat een RMA nummer kan worden toegekend. Zendingen zonder RMA nummer kunnen niet in behandeling worden genomen.

MVS video brengt re-stockingkosten in rekening bij retourzendingen. Afhankelijk van de situatie kunnen deze re-stockingkosten verschillen. De re-stockingkosten bedragen een percentage van de gefactureerde waarde van de artikelen met een minimum van Euro 25,- exclusief BTW.
Hieronder het overzicht van de re-stockingpercentages: 

re-stockingkosten
  verkeerd besteld verkeerd geleverd
nieuwstaat (in seal) 15 % 0 %
gebruikt (uit seal)  25 % 15 %

Verkeerd besteld: Indien het door u bestelde product toch niet nodig is, het artikel in de verkeerde kleur heeft besteld of als u het verkeerde artikel heeft besteld.
Verkeerd geleverd: Indien u artikele(en) heeft ontvangen die u niet heeft besteld.
Nieuwstaat: volledig ongebruikt in de seal, compleet inclusief alle toebehoren en in de originele onbeschadigde en onbeplakte doos.
Gebruikt: uit de seal en/of incompleet dan wel in een beschadigde of beplakte originele doos.

Bovenstaande tabel is van toepassing indien binnen 3 werkdagen melding is gemaakt. Indien het product reeds maximaal 2 maanden in bezit is, is retourname uitsluitend in overleg mogelijk waarbij de restockingkosten 50% zullen bedragen.

In alle overige gevallen, bijvoorbeeld als het product speciaal op uw verzoek door MVS video is besteld, inmiddels EOL is, of als het inmiddels langer dan 2 maanden in uw bezit is, is retourname niet mogelijk tenzij in overleg door MVS video anders wordt besloten. 

Indien na ontvangst door MVS video blijkt dat het product in de aangegeven staat verkeerd, kan tot creditering worden overgegaan. Het volledige aankoopbedrag minus de in het overzicht vermelde re-stockingkosten met een minimum van Euro 25,00 zal in mindering worden gebracht.

Juist geleverd, maar defect: In dit geval neemt u direct contact op met MVS video en zal in overleg een RMA/reparatie procedure worden gestart. 

terug naar boven

 

Transport:

MVS video maakt gebruik van DHL transportservices. Indien gewenst kunt u, zodra uw zending is verzonden, een email met verzendbevestiging en track & trace-code ontvangen. Orders met uitsluitend kabels worden met Euro 10,00 tegemoetkoming transportkosten belast. Orders met apparatuur eventueel in combinatie met kabels worden franco geleverd binnen Nederland. Zendingen naar postbussen zijn niet mogelijk.

Indien een zending, na meermaals door DHL te zijn aangeboden, niet kan worden afgeleverd en om die reden retour komt zal MVS video de gemaakte transportkosten in rekening brengen.

Afhalen van bestellingen is, mits in overleg, mogelijk.

terug naar boven

 

Privacy verklaring:

MVS video registreert (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld uw naam en email adres om u zo middels onze email nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws. Hiervoor gebruiken we de externe emailservice van de firma Mailchimp. Daarnaast registreert MVS video van haar afnemers/dealers de bedrijfsgegevens, namen, emailadressen en telefoonnummers van inkoopgemachtigden en overige contactpersonen. Deze gegevens worden veilig opgeslagen op een locale secure server. Geen van deze opgeslagen gegevens worden verkocht of gedeeld met derden.

Indien u bezwaar maakt tegen deze registratie kunt u dit ons kenbaar maken middels een bericht via onze contactpagina. Echter kunnen we u dan geen nieuwsbrief meer sturen. Dealers kunnen eveneens bezwaar maken, behoudens strikt noodzakelijke gegevens kunnen we een bezwaar honoreren. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren we deze veilig en niet langer dan noodzakelijk. Niet langer is bij ons maximaal 6 maanden na beeindiging van het contact. Indien gewenst geven we u inzage in al uw, door ons bewaarde, gegevens. Mocht u niet tevreden zijn met onze handelwijze inzake registratie persoonsgevens, laat het ons weten, ook heeft u het recht uw beklag te doen bij de autoriteit registratie persoonsgegevens.
 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden/disclaimer | MVS Video B.V. 2019 | DigiConcept Webtechnology | Studio Ozz Arnhem